Klasyfikacja kredytowa

Kategorie Kredyty
biuro

Wśród popularnych form kredytowych, warto wyszczególnić podział na dwa najważniejsze typy oferowanego wsparcia finansowego, jakimi są kredyt towarowy oraz kredyt pieniężny.

Jako kredyt handlowy rozumie się standardowy kredyt towarowy, który pojawia się w momencie przekształcenia klasycznej transakcji kupna-sprzedaży w stosunek kredytowy, a to następuje ze względu na odroczenie okresu zapłaty. Jest to także opcja pomocy finansowej tym, którzy chcieliby prowadzić swoją działalność gospodarczą, ale niestety nie mają odpowiednich środków pieniężnych na to, żeby nabyć właściwy towar wystawiany na sprzedaż. Kredyt towarowy jest to kredyt krótkotrwały. Do popularnych i często wybieranych form tego typu kredytu zaliczyć należy sprzedaż ratalną.

Kredyt pieniężny

Ta forma kredytu opiera się na udzielaniu pożyczki finansowej przez tak zwanego wierzyciela. Co on uzyskuje natomiast w zamian? Jego zyskiem jest naliczany od kredytu procent. Taką formę pomocy pieniężnej przewidują zarówno instytucje bankowe, jak również wiele zakładów i firm działających na zasadach parabanków. Przykładem miejsca, do którego można zgłaszać się po taką pomoc są kasy oszczędnościowo-pożyczkowe.