Bardzo często klienci zainteresowani zaciągnięciem jakichś zobowiązań natury finansowej w placówkach bankowych używają w odniesieniu do tego typu pomocy materialnej dwóch określeń- kredyt oraz pożyczka. Stosowane są owe pojęcia jako swego rodzaju słowa synonimiczne i jest to błędna interpretacja, bowiem zgodnie z regulacjami prawnymi, warunkami udzielania obu form pomocy pieniężnej i zasadami spłaty czy procentowania,…Kontynuuj Czytanie „Kredyt a pożyczka”